[{"id":"9ee488bd-35c2-4489-aa5b-1efa6efac1d5","tags":[{"name":"更新","color":"Coral","productId":"098be112-50ec-44e4-b746-6bc8bf76af97","links":null,"id":"a2f84374-4a3f-4d22-96fd-765e9de495bf"}]},{"id":"2594f6ed-3643-4bdf-b479-db167f2389d5","tags":[{"name":"更新","color":"Coral","productId":"098be112-50ec-44e4-b746-6bc8bf76af97","links":null,"id":"a2f84374-4a3f-4d22-96fd-765e9de495bf"}]},{"id":"28bd9972-dc8c-44bd-a227-bdee2db07de8","tags":[{"name":"更新","color":"Coral","productId":"098be112-50ec-44e4-b746-6bc8bf76af97","links":null,"id":"a2f84374-4a3f-4d22-96fd-765e9de495bf"}]},{"id":"429c4bb1-b5e0-4ca0-832e-2294fefb29f0","tags":[{"name":"更新","color":"Coral","productId":"098be112-50ec-44e4-b746-6bc8bf76af97","links":null,"id":"a2f84374-4a3f-4d22-96fd-765e9de495bf"}]},{"id":"43fd7d7b-26e1-4783-90db-065dd94d8b8f","tags":[{"name":"更新","color":"Coral","productId":"098be112-50ec-44e4-b746-6bc8bf76af97","links":null,"id":"a2f84374-4a3f-4d22-96fd-765e9de495bf"}]},{"id":"8f5dceb8-6028-4a94-8579-356e325bced7","tags":[{"name":"更新","color":"Coral","productId":"098be112-50ec-44e4-b746-6bc8bf76af97","links":null,"id":"a2f84374-4a3f-4d22-96fd-765e9de495bf"}]},{"id":"cb91c32e-c15b-4b59-a71e-df1400c95455","tags":[{"name":"更新","color":"Coral","productId":"098be112-50ec-44e4-b746-6bc8bf76af97","links":null,"id":"a2f84374-4a3f-4d22-96fd-765e9de495bf"}]},{"id":"dd9d5605-aba9-475a-a5af-724886a745c7","tags":[{"name":"更新","color":"Coral","productId":"098be112-50ec-44e4-b746-6bc8bf76af97","links":null,"id":"a2f84374-4a3f-4d22-96fd-765e9de495bf"}]},{"id":"d6aaa108-85d3-46e9-9425-178820ae51aa","tags":[{"name":"更新","color":"Coral","productId":"098be112-50ec-44e4-b746-6bc8bf76af97","links":null,"id":"a2f84374-4a3f-4d22-96fd-765e9de495bf"}]},{"id":"d861382b-45ca-4929-9f14-9a0ddccf8dee","tags":[{"name":"更新","color":"Coral","productId":"098be112-50ec-44e4-b746-6bc8bf76af97","links":null,"id":"a2f84374-4a3f-4d22-96fd-765e9de495bf"}]},{"id":"c21b1c98-aede-48f3-8754-74e5d4841115","tags":[{"name":"新增","color":"DarkGreen","productId":"098be112-50ec-44e4-b746-6bc8bf76af97","links":null,"id":"9e117e35-984a-4c14-95ca-ef0ec7b9fb60"}]},{"id":"794d293d-905d-409c-a832-41fb1de96145","tags":[{"name":"新增","color":"DarkGreen","productId":"098be112-50ec-44e4-b746-6bc8bf76af97","links":null,"id":"9e117e35-984a-4c14-95ca-ef0ec7b9fb60"}]},{"id":"411ef81a-13e5-46c5-8077-11af096f6c5e","tags":[{"name":"新增","color":"DarkGreen","productId":"098be112-50ec-44e4-b746-6bc8bf76af97","links":null,"id":"9e117e35-984a-4c14-95ca-ef0ec7b9fb60"}]},{"id":"2f9378e3-de01-4776-b976-f80d67f3c945","tags":[{"name":"新增","color":"DarkGreen","productId":"098be112-50ec-44e4-b746-6bc8bf76af97","links":null,"id":"9e117e35-984a-4c14-95ca-ef0ec7b9fb60"}]},{"id":"6ea3cc40-5fcd-4573-9371-1040e16c0d3d","tags":[{"name":"新增","color":"DarkGreen","productId":"098be112-50ec-44e4-b746-6bc8bf76af97","links":null,"id":"9e117e35-984a-4c14-95ca-ef0ec7b9fb60"}]},{"id":"5e3769b7-1589-46c7-8878-b0bab79523d9","tags":[{"name":"新增","color":"DarkGreen","productId":"098be112-50ec-44e4-b746-6bc8bf76af97","links":null,"id":"9e117e35-984a-4c14-95ca-ef0ec7b9fb60"}]},{"id":"1d18b9a5-7f65-4e0e-bca5-78c893da7706","tags":[{"name":"新增","color":"DarkGreen","productId":"098be112-50ec-44e4-b746-6bc8bf76af97","links":null,"id":"9e117e35-984a-4c14-95ca-ef0ec7b9fb60"}]},{"id":"3f46dfed-1c2f-4323-8f3a-98c4314d1e3e","tags":[{"name":"更新","color":"Coral","productId":"098be112-50ec-44e4-b746-6bc8bf76af97","links":null,"id":"a2f84374-4a3f-4d22-96fd-765e9de495bf"}]},{"id":"ade08390-222e-4e66-bb79-b3629656d562","tags":[{"name":"新增","color":"DarkGreen","productId":"098be112-50ec-44e4-b746-6bc8bf76af97","links":null,"id":"9e117e35-984a-4c14-95ca-ef0ec7b9fb60"}]},{"id":"5822e729-010f-4f77-8540-8528249efdba","tags":[{"name":"新增","color":"DarkGreen","productId":"098be112-50ec-44e4-b746-6bc8bf76af97","links":null,"id":"9e117e35-984a-4c14-95ca-ef0ec7b9fb60"}]},{"id":"c8bfe2ef-8a93-49e1-b5a5-71457dd02ac2","tags":[{"name":"新增","color":"DarkGreen","productId":"098be112-50ec-44e4-b746-6bc8bf76af97","links":null,"id":"9e117e35-984a-4c14-95ca-ef0ec7b9fb60"}]},{"id":"e4c0e411-d4f1-40c5-9dad-60fecfc7e50a","tags":[{"name":"新增","color":"DarkGreen","productId":"098be112-50ec-44e4-b746-6bc8bf76af97","links":null,"id":"9e117e35-984a-4c14-95ca-ef0ec7b9fb60"}]},{"id":"d2f77d5c-f6fc-4409-abd2-87840184eea8","tags":[{"name":"新增","color":"DarkGreen","productId":"098be112-50ec-44e4-b746-6bc8bf76af97","links":null,"id":"9e117e35-984a-4c14-95ca-ef0ec7b9fb60"}]},{"id":"88504353-2871-4077-b4e2-25354463a1b2","tags":[{"name":"新增","color":"DarkGreen","productId":"098be112-50ec-44e4-b746-6bc8bf76af97","links":null,"id":"9e117e35-984a-4c14-95ca-ef0ec7b9fb60"}]},{"id":"3f64bda4-1e60-4467-a9c4-96907595b422","tags":[{"name":"新增","color":"DarkGreen","productId":"098be112-50ec-44e4-b746-6bc8bf76af97","links":null,"id":"9e117e35-984a-4c14-95ca-ef0ec7b9fb60"}]},{"id":"9236235f-08f4-425a-9c90-16ced1f94e9b","tags":[{"name":"新增","color":"DarkGreen","productId":"098be112-50ec-44e4-b746-6bc8bf76af97","links":null,"id":"9e117e35-984a-4c14-95ca-ef0ec7b9fb60"}]},{"id":"b71973da-acb4-4d6b-a13d-efc11abd318f","tags":[{"name":"新增","color":"DarkGreen","productId":"098be112-50ec-44e4-b746-6bc8bf76af97","links":null,"id":"9e117e35-984a-4c14-95ca-ef0ec7b9fb60"}]},{"id":"3f017839-47fb-4723-b7b8-39c8f82e01bc","tags":[{"name":"新增","color":"DarkGreen","productId":"098be112-50ec-44e4-b746-6bc8bf76af97","links":null,"id":"9e117e35-984a-4c14-95ca-ef0ec7b9fb60"}]},{"id":"0e93621f-b23f-4dd9-ae05-b9bf4b46ab98","tags":[{"name":"新增","color":"DarkGreen","productId":"098be112-50ec-44e4-b746-6bc8bf76af97","links":null,"id":"9e117e35-984a-4c14-95ca-ef0ec7b9fb60"}]},{"id":"7117448b-dd45-45c4-b4a2-8fa9c3a76f32","tags":[{"name":"新增","color":"DarkGreen","productId":"098be112-50ec-44e4-b746-6bc8bf76af97","links":null,"id":"9e117e35-984a-4c14-95ca-ef0ec7b9fb60"}]},{"id":"977b3287-3bec-445b-b616-d22639fba9d0","tags":[{"name":"新增","color":"DarkGreen","productId":"098be112-50ec-44e4-b746-6bc8bf76af97","links":null,"id":"9e117e35-984a-4c14-95ca-ef0ec7b9fb60"}]},{"id":"0066f4bb-2fad-4c84-8b8a-a9bbf545d3fc","tags":[{"name":"新增","color":"DarkGreen","productId":"098be112-50ec-44e4-b746-6bc8bf76af97","links":null,"id":"9e117e35-984a-4c14-95ca-ef0ec7b9fb60"}]},{"id":"44a49dfd-aa16-41e7-b4a9-15fb63977ef1","tags":[{"name":"新增","color":"DarkGreen","productId":"098be112-50ec-44e4-b746-6bc8bf76af97","links":null,"id":"9e117e35-984a-4c14-95ca-ef0ec7b9fb60"}]},{"id":"018f395f-75b5-4328-8e7c-3dcbbddff15e","tags":[{"name":"新增","color":"DarkGreen","productId":"098be112-50ec-44e4-b746-6bc8bf76af97","links":null,"id":"9e117e35-984a-4c14-95ca-ef0ec7b9fb60"}]},{"id":"c33c535a-9ee7-459c-9e83-8c68744baae9","tags":[{"name":"新增","color":"DarkGreen","productId":"098be112-50ec-44e4-b746-6bc8bf76af97","links":null,"id":"9e117e35-984a-4c14-95ca-ef0ec7b9fb60"}]},{"id":"2afa1444-9ca8-4140-ac86-1c5031bb223c","tags":[{"name":"新增","color":"DarkGreen","productId":"098be112-50ec-44e4-b746-6bc8bf76af97","links":null,"id":"9e117e35-984a-4c14-95ca-ef0ec7b9fb60"}]},{"id":"cb300e47-ba75-4d2f-bb8a-fbce8dfcac4d","tags":[{"name":"新增","color":"DarkGreen","productId":"098be112-50ec-44e4-b746-6bc8bf76af97","links":null,"id":"9e117e35-984a-4c14-95ca-ef0ec7b9fb60"}]},{"id":"ba6f3ccb-7834-4d97-81ed-23900c3ae530","tags":[{"name":"新增","color":"DarkGreen","productId":"098be112-50ec-44e4-b746-6bc8bf76af97","links":null,"id":"9e117e35-984a-4c14-95ca-ef0ec7b9fb60"}]},{"id":"8b8ffacc-af36-4541-8be7-75d0157feab8","tags":[{"name":"新增","color":"DarkGreen","productId":"098be112-50ec-44e4-b746-6bc8bf76af97","links":null,"id":"9e117e35-984a-4c14-95ca-ef0ec7b9fb60"}]},{"id":"c3f4bbfd-64b5-46d9-872a-7206e4c336c8","tags":[{"name":"新增","color":"DarkGreen","productId":"098be112-50ec-44e4-b746-6bc8bf76af97","links":null,"id":"9e117e35-984a-4c14-95ca-ef0ec7b9fb60"}]},{"id":"179e2451-6883-4c41-b885-6258fbc4312e","tags":[{"name":"新增","color":"DarkGreen","productId":"098be112-50ec-44e4-b746-6bc8bf76af97","links":null,"id":"9e117e35-984a-4c14-95ca-ef0ec7b9fb60"}]},{"id":"28d6016c-1146-47d0-83a3-a7d0bbea0981","tags":[{"name":"新增","color":"DarkGreen","productId":"098be112-50ec-44e4-b746-6bc8bf76af97","links":null,"id":"9e117e35-984a-4c14-95ca-ef0ec7b9fb60"}]},{"id":"637f4499-6bbc-4f7a-b166-261707ce8d87","tags":[{"name":"新增","color":"DarkGreen","productId":"098be112-50ec-44e4-b746-6bc8bf76af97","links":null,"id":"9e117e35-984a-4c14-95ca-ef0ec7b9fb60"}]},{"id":"69c4aad6-bd69-4420-a423-cea38fef2f61","tags":[{"name":"新增","color":"DarkGreen","productId":"098be112-50ec-44e4-b746-6bc8bf76af97","links":null,"id":"9e117e35-984a-4c14-95ca-ef0ec7b9fb60"}]},{"id":"e44471be-5af3-4554-a595-bb2a8ece8d2d","tags":[{"name":"新增","color":"DarkGreen","productId":"098be112-50ec-44e4-b746-6bc8bf76af97","links":null,"id":"9e117e35-984a-4c14-95ca-ef0ec7b9fb60"}]},{"id":"ac829ee2-a79a-4fda-934c-c9666f64ab51","tags":[{"name":"新增","color":"DarkGreen","productId":"098be112-50ec-44e4-b746-6bc8bf76af97","links":null,"id":"9e117e35-984a-4c14-95ca-ef0ec7b9fb60"}]},{"id":"754f12c6-2db4-4d1c-bf56-743440a0104b","tags":[{"name":"新增","color":"DarkGreen","productId":"098be112-50ec-44e4-b746-6bc8bf76af97","links":null,"id":"9e117e35-984a-4c14-95ca-ef0ec7b9fb60"}]},{"id":"a894f585-5fe2-4f92-ae00-73ef1e5cac00","tags":[{"name":"新增","color":"DarkGreen","productId":"098be112-50ec-44e4-b746-6bc8bf76af97","links":null,"id":"9e117e35-984a-4c14-95ca-ef0ec7b9fb60"}]},{"id":"1b48919e-fafb-4564-bdef-5d4968e1a54d","tags":[{"name":"新增","color":"DarkGreen","productId":"098be112-50ec-44e4-b746-6bc8bf76af97","links":null,"id":"9e117e35-984a-4c14-95ca-ef0ec7b9fb60"}]},{"id":"5401ec85-0b33-46f1-b2ab-0576a55f2122","tags":[{"name":"新增","color":"DarkGreen","productId":"098be112-50ec-44e4-b746-6bc8bf76af97","links":null,"id":"9e117e35-984a-4c14-95ca-ef0ec7b9fb60"}]},{"id":"a285b2c4-cc16-4344-8254-41fefba04c78","tags":[{"name":"新增","color":"DarkGreen","productId":"098be112-50ec-44e4-b746-6bc8bf76af97","links":null,"id":"9e117e35-984a-4c14-95ca-ef0ec7b9fb60"}]},{"id":"cc30ff0d-c105-4a3e-9e07-6e1da1925b24","tags":[{"name":"新增","color":"DarkGreen","productId":"098be112-50ec-44e4-b746-6bc8bf76af97","links":null,"id":"9e117e35-984a-4c14-95ca-ef0ec7b9fb60"}]},{"id":"73175d10-0918-4ab3-8222-94e5193279e7","tags":[{"name":"新增","color":"DarkGreen","productId":"098be112-50ec-44e4-b746-6bc8bf76af97","links":null,"id":"9e117e35-984a-4c14-95ca-ef0ec7b9fb60"}]},{"id":"0ed56908-a13a-4465-ad91-45b854fce1ed","tags":[{"name":"新增","color":"DarkGreen","productId":"098be112-50ec-44e4-b746-6bc8bf76af97","links":null,"id":"9e117e35-984a-4c14-95ca-ef0ec7b9fb60"}]},{"id":"534cc0b5-fac4-43b1-84c0-25a57da76633","tags":[{"name":"新增","color":"DarkGreen","productId":"098be112-50ec-44e4-b746-6bc8bf76af97","links":null,"id":"9e117e35-984a-4c14-95ca-ef0ec7b9fb60"}]},{"id":"34961a71-cbb8-40b4-9387-1c53db183b24","tags":[{"name":"新增","color":"DarkGreen","productId":"098be112-50ec-44e4-b746-6bc8bf76af97","links":null,"id":"9e117e35-984a-4c14-95ca-ef0ec7b9fb60"}]}]
    
(Showing Draft Content)

在 Angular 中使用 SpreadJS

可以通过以下方式在 Angular 项目中使用 SpreadJS:

type=warning

注意: SpreadJS 支持 Angular 版本 11、12、13、14 和 15。

Angular 版本 13 已经移除了对 IE11 的支持。

使用节点包管理器

此方法包括以下步骤:

 1. 全局安装 Angular CLI

  打开命令提示符窗口,然后键入以下命令:

  npm install -g @angular/cli 
 2. 使用 Angular CLI 创建一个新项目

  接下来,您需要使用以下命令创建一个新项目:

  ng new spread-sheets-angular-cli
  cd spread-sheets-angular-cli
 3. 安装 SpreadJS NPM 包

  现在,您可以使用以下命令安装 SpreadJS NPM 软件包:

  npm install @grapecity/spread-sheets
  npm install @grapecity/spread-sheets-angular
 4. 在 angular.json 中配置 SpreadJS CSS

  现在,您可以在 angular.json 中配置 SpreadJS CSS,如下所示:

  {
    ...
    "projects":{
      "spread-sheets-angular-cli":{
        ...
        "architect":{
          ...
          "build":{
            ...
            options:{
              ...
              "styles": [
                "node_modules/@grapecity/spread-sheets/styles/gc.spread.sheets.excel2016darkGray.css"
              ],
              ...
            }
            ...
          }
          ...
        }
        ...
      }}
    ...
  }
 5. 在 Angular 应用程序中使用 SpreadJS。

  现在,您可以修改 app.module.ts 以导入 SpreadJS 模块,如下所示:

  import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser';
  import { NgModule } from '@angular/core';
  import { AppComponent } from './app.component';
  import { SpreadSheetsModule } from "@grapecity/spread-sheets-angular";
  @NgModule({
  declarations: [AppComponent],
  imports: [BrowserModule,SpreadSheetsModule],
  providers: [],
  bootstrap: [AppComponent]
  })
  export class AppModule { }

  修改 app.component.html 以查看 SpreadJS 组件,如下所示:

  <gc-spread-sheets [backColor]="spreadBackColor" [hostStyle]="hostStyle" (workbookInitialized)="workbookInit($event)"><gc-worksheet [name]="sheetName" [dataSource]="data">
         <gc-column dataField="Name" width=300></gc-column>
         <gc-column dataField="Category" [width]=columnWidth></gc-column>
         <gc-column dataField="Price" [width]=columnWidth formatter="$ #.00"></gc-column>
         <gc-column dataField="Shopping Place" [width]=columnWidth></gc-column></gc-worksheet>
  </gc-spread-sheets>

  修改 app.component.ts 为 SpreadJS 组件准备数据,如下所示:

  import { Component } from '@angular/core';
  import * as GC from "@grapecity/spread-sheets";
  @Component({
    selector: 'app-root',
    templateUrl: './app.component.html',
    styleUrls: ['./app.component.css']
  })
  export class AppComponent {
    spreadBackColor = 'aliceblue';
    sheetName = 'Goods List';
    hostStyle = {
      width: '800px',
      height: '600px'};
    data = [
      { Name: 'Apple', Category: 'Fruit', Price: 1, 'Shopping Place': 'Wal-Mart' },
      { Name: 'Potato', Category: 'Fruit', Price: 2.01, 'Shopping Place': 'Other' },
      { Name: 'Tomato', Category: 'Vegetable', Price: 3.21, 'Shopping Place': 'Other' },
      { Name: 'Sandwich', Category: 'Food', Price: 2, 'Shopping Place': 'Wal-Mart' },
      { Name: 'Hamburger', Category: 'Food', Price: 2, 'Shopping Place': 'Wal-Mart' },
      { Name: 'Grape', Category: 'Fruit', Price: 4, 'Shopping Place': 'Sun Store' }];
    columnWidth = 100;workbookInit(args: { spread: GC.Spread.Sheets.Workbook; }){
      let spread:GC.Spread.Sheets.Workbook = args.spread;
      let sheet = spread.getActiveSheet();
      sheet.getCell(0,0).text("My SpreadJS Angular Project").foreColor("blue");}
  }
 6. 使用 Angular CLI 构建和运行项目

  接下来,您可以使用以下命令来构建和运行新项目:

  ng serve

以下主题提供有关标记层次结构和 Spread 对象的其他信息。